Gezocht: Marktmeester Haagse Markt

Zou jij zo’n baan ambiëren? Je bent stressbestendig, gewetensvol, omgevingsbewust en een teamspeler, dan heeft de gemeente Den Haag de perfecte baan voor jou: Marktmeester op de Haagse Markt. Wat je ook, niet onbelangrijk, nodig hebt is een diploma Marktmeester NVM. Justin en Rogier van het programma Haagse Ochtendradio op Den haag FM vroegen zich af wat de opleiding tot marktmeester inhoudt en belden met Maarten de Graaf, docent aan de Bestuursacademie in Hilversum en nauw betrokken bij de CVAH.

“Het belangrijkste is juridische en organisatorische marktkennis en mondelinge vaardigheden”, aldus De Graaf, zelf Hagenaar. “Het moet al in de studenten zitten, onze opleiding kan erbij helpen.” De docent geeft aan dat de opleiding niet alleen voor mannen is. “Ongeveer een derde van de cursisten is vrouw.”

Luister hier naar het interview met Maarten de Graaf op Den Haag FM.

 

Datum Algemene Ledenvergadering 2018 bekend

De Algemene Ledenvergadering van de CVAH zal plaatsvinden op maandag 12 en dinsdag 13 maart 2018. Het bestuur wil u in verband hiermee attenderen op de volgende zaken:

  • Eventuele voorstellen voor de komende Algemene Vergadering van maart 2018 moeten vóór 1 december 2017 ingediend zijn.
  • In de maanden januari, februari of maart dient iedere afdeling een ledenvergadering te beleggen om de agenda van de Algemene Vergadering te behandelen en twee afgevaardigden te benoemen. Let op: Indien uw afdeling geen ledenvergadering houdt, dan verliest uw afdeling het stemrecht.
  • De secretaris, mevrouw M. Bleeker-Steenstra, is aftredend en herkiesbaar.

Mocht u of een bestuurslid interesse hebben in de functie van secretaris dan kunt u een voordracht namens de afdeling, voorzien van een CV en de bereidverklaring van de  kandidaat, uiterlijk vóór 1 januari 2018 aan het Centraal Bestuur sturen. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Martie Bleeker, secretaris van de CVAH.

Algemene ledenvergadering – uw stem telt!

In maart staat de jaarlijkse ledenvergadering van de CVAH op de agenda. Een belangrijk moment voor alle leden. Dit is de plek waar men bezwaren naar voren kan brengen, ideeën kan ventileren en richting kan geven aan de koers van de vereniging. Want vergeet niet; de algemene ledenvergadering is het hoogste bestuursorgaan van een vereniging. Het bestuur legt dan rekenschap en verantwoording af aan de aanwezige leden. Wat de ledenvergadering beslist, heeft het bestuur uit te voeren. Binnen de algemene ledenvergadering telt de stem van ieder lid.

Op deze manier wordt het democratische karakter van de vereniging gewaarborgd en dat is een groot goed. Want het zijn de leden die de koers van een vereniging bepalen, niet het bestuur. Dus bent u lid en heeft u hart voor de vereniging, kom dan langs op 12 en 13 maart op de algemene ledenvergadering. Want u maakt het verschil.

Standwerkersconcours Valkenswaard druk bezocht spektakel

Donderdag 19 oktober 2017 vond het standwerkersconcours plaats in samenwerking met de Weekmarkt in Valkenswaard, wat wederom een prima combinatie blijkt.

O.a. lijm, microvezeldoeken, koekpakketten, ginseng, vlekkenzeep, groentensnijders en spinningpuzzels werden met welsprekendheid, overtuiging en originaliteit onder de aandacht van het publiek gebracht. Het lekkere najaarsweer, de vele bezoekers en goede standwerkers zorgden voor een prima sfeer op de Brabantse markt.

Een deskundige jury wees uiteindelijk Jan Hofstede als winnaar aan van het concours. De talentvolle standwerker uit Hardenberg kreeg voor zijn prestaties een fraaie wisselbeker overhandigd en daarnaast ook nog een geldprijs en een schitterend boeket bloemen. Lydia van de Ruit werd dit jaar tweede en Dick Koetze eindigde op een eervolle derde plek. Benvenido van Schaik en Guus van Leeuwen werden respectievelijk vierde en vijfde.

Compensatie voor zelfstandigen met kind

 

 

Vrouwelijke zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen, kunnen alsnog een beroep doen op een compensatieregeling. Die compensatie zal ongeveer 5.600 euro per persoon bedragen. Zo wordt een streep gezet onder een langlopende kwestie. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vandaag de Eerste en Tweede Kamer hierover geïnformeerd.

Door een wijziging in de Wet arbeid en zorg (Wazo) verviel in mei 2005 de zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor zelfstandigen. Vanaf juni 2008 hebben de moeders, die als zelfstandige werken, via de Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen (ZEZ) opnieuw recht op een uitkering gedurende tenminste zestien weken. Deze zomer stelde de Centrale Raad van Beroep (CRvB) drie vrouwen in het gelijk en bepaalde dat zij enige vorm van compensatie moeten krijgen. Naar aanleiding daarvan heeft minister Asscher besloten om een compensatieregeling te treffen.

Blije prijswinnaars bij jubileum-actie markt Dalfsen

 

De markt in Dalfsen bestaat dit jaar 150 jaar en dat de afgelopen weken werd uitbundig gevierd. De marktkooplieden in dit pittoreske Sallandse dorp pakten in september en oktober flink uit met een stempelactie. Bij elke aankoop kregen klanten een stempel en uit de vele volle stempelkaarten werden prijswinnaars getrokken. Deze werden blij verrast met een enorm pakket aan boodschappen die persoonlijk werden overhandigd door wethouder Klaas Agricola.

Sommigen winnaars kwamen op de fiets, maar de pakketten waren zo groot dat het met moeite op de fiets mee konden. Een heel bijzonder pakket met verschillende levensmiddelen, bloemen, snacks, pantoffels, breiwol, waardebonnen en een kookboek van Hollandse marktkramen. Echt een prijs van alle marktkooplieden samen. De gemeente zorgde er voor dat de hele dag gratis koffie beschikbaar was. Marktkoopman Jan Hofstede vatte de viering van het jubileum mooi samen: ‘Klanten blij, kooplieden blij, gemeente blij, iedereen blij!’