Samen meer omzet = ieder meer winst!

Meer omzet, meer winst, wie wil dat niet? De CVAH lanceert een nieuwe workshop waar marktondernemers leren hun klantgerichtheid te verbeteren. De workshop ‘Samen meer omzet = ieder meer winst’ leert je hoe jij samen met je collega-ondernemers je omzet kunt vergroten. Goed nieuws dus voor wie de omzet op z’n markt wil verhogen.

 ‘De markt is als een voetbalteam, je kunt nog zo’n goede speler zijn, alleen presteer je niets. Je bent pas succesvol als het team scoort‘

In de workshop wordt de aandacht gefocust op de collectieve omzet, dus op de omzet van jullie markt als geheel.

Deze workshop is bedoeld voor groepen ondernemers die samen willen werken aan verdere verbetering van hun markt, en daarmee automatisch werken aan de verbetering van hun eigen onderneming en omzet.

Met z’n allen weer even trainen, met de hele markt of een deel van de ondernemers, daar wordt iedereen beter van. Want laten we wel zijn: de tijd van ieder voor zich is op de markt nu wel definitief voorbij.

 Dus: koppen bij elkaar en snel inschrijven!

http://bit.ly/CVAHSamenmeeromzet

CVAH wil gratis WIFI op alle markten

Gratis WIFI op alle markten. Dat is waar de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel zich de komende maanden sterk voor gaat maken, nu bekend is geworden dat het Europees Parlement, de Europese Raad en de Europese Commissie maandagavond akkoord zijn gegaan met het WiFi4EU-initiatief. Dat betekent dat er een subsidie van 120 miljoen euro vrijkomt voor gratis wifi-hotspots op diverse openbare plekken in Europa.

CVAH bestuurslid Wim Wiefkers: “ De weekmarkten in Nederland zijn drukke, zo niet dé drukst bezochte plekken in vrijwel elke stad en dorp. Het is niet meer dan logisch dat deze markten worden voorzien van gratis WIFI. We zullen bij de Nederlandse gemeenten aandringen om dit te realiseren. Het zal de kwaliteit van de Nederlandse warenmarkten nog verder verbeteren, zonder dat dit grote investeringen vergt. Het is een buitenkans die we niet mogen laten liggen.”

Volgens het statement zullen lokale autoriteiten een eenvoudige aanvraag kunnen doen. De uitvoerende EU-instantie zal de aanvraag inwilligen in de vorm van vouchers die gebruikt kunnen worden voor de aankoop en installatie van state-of-the-art apparatuur. De gemeente is verantwoordelijk voor de aansluiting en de internetkosten.

6.000 tot 8.000 gemeenten in Europa moeten volgens het plan hotspots krijgen op onder meer openbare pleinen, parken en ziekenhuizen. Lokale autoriteiten kunnen zich in de toekomst aanmelden voor subsidies voor de aanleg hiervan. Vanaf wanneer dat precies is, heeft de Europese Commissie niet bekend gemaakt.

Wethouder Zoetermeer gaat in gesprek met marktcommissie

De PvdA-fractie heeft wethouder Van Driel in de raadscommissie van 15 mei gevraagd hoe zij de problemen gaat oplossen die bestaan rond het verplaatsen van de zaterdagmarkt naar het Marseillepad. De markt zou volgens planning voor de zomer verplaatst worden. Veel marktkooplieden maken zich zorgen.

De plekken zijn nog niet geschikt, tegels liggen schots en scheef, er is hondenpoep en er kan niet goed en veilig worden geparkeerd door de marktkooplieden. Er zijn met name nog problemen rond het parkeren. De locatie aan het Marseillepad is smaller dan de markt, waardoor de wagens van de marktkooplieden niet altijd genoeg plaats hebben.

De wethouder heeft hierop toegezegd met de marktcommissie in gesprek te gaan. Daarnaast wordt er fors geïnvesteerd in het Marseillepad zodat de marktkooplieden op een goede manier met hun marktkramen kunnen staan. Raadslid Chantal Walther: “De PvdA is blij dat er fors wordt geïnvesteerd in het terrein en dat de wethouder de signalen van de marktkooplieden serieus neemt en in gesprek gaat met de marktcommissie”. De wethouder heeft aangegeven dat het Marseillepad vóór de zomer wordt opgeknapt, maar het is nog niet duidelijk wat er precies gaat veranderen.

Oplossing voor mensen met klein pensioen

Goed nieuws! In plaats van mensen te verplichten om tussentijds kleine pensioenbedragen op te nemen, gaan pensioenfondsen en verzekeraars deze kleine pensioenen samenvoegen. Door deze te bundelen, krijgen die kleine pensioenen een echte pensioenbestemming. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Verschillende banen betekent vaak verschillende pensioenen bij meerdere pensioenfondsen of verzekeraars. Steeds vaker zijn dat ook kleine pensioenen, waarbij de pensioenuitvoerder zelfstandig besluit tot afkoop over te gaan vanwege de hoge administratiekosten. In de ambulante handel komt dit verschijnsel veelvuldig voor.
Dit is niet in het belang van de werknemer. Daarom is besloten, samen met de pensioenuitvoerders een de sociale partners, om de regeling voor de afkoop van klein pensioen aan te passen. 
De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Het streven  is de wet in januari 2018 in werking te laten treden.

Oldenzaalse maandagmarkt terug naar Groote Markt

De Oldenzaalse warenmarkt op de maandagmiddag keert terug op de Groote Markt. De gemeente en de marktkooplieden hebben in principe overeenstemming bereikt over de nieuwe locatie en de indeling. 

Eén ondernemer moet nog zijn fiat geven maar de verwachting is dat hij ook akkoord gaat met zijn nieuwe stek. De verhuizing kan in de loop van juni zijn beslag krijgen. Met de verhuizing naar de Groote Markt gaat een vurige wens van de marktkooplieden in vervulling. Want vanaf mei 2009 stonden ze min of meer tegen hun zin voor het stadhuis op de Ganzenmarkt. Op de Groote Markt was om allerlei redenen geen plaats meer. 

Net genoeg

Maar er staat nu niets meer in de weg voor een terugkeer. De herinrichting is achter de rug maar wat minstens zo belangrijk is: voor het huidige – in de loop der jaren afgenomen – aantal marktkooplieden is nu op de Groote Markt net genoeg plaats.