Structuur in de markt

Uitgebreid overzicht in feiten en cijfers over de ambulante handel.

Dit rapport geeft een beeld van de economische structuur van de ambulante handel als bedrijfstak. De publicatie presenteert een breed scala aan kengetallen. Zo komen diverse ondernemings- en ondernemerskenmerken aan bod, zoals tijdsbesteding, leeftijd van  onderneming en ondernemer, aantal verkoopmedewerkers en het gebruik van eigen materiaal. Ook toont de publicatie economische
facetten van de ambulante handel, te weten omzet en bedrijfsresultaat en de ontwikkeling hiervan.

Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD)
I&O Research B.V. in opdracht van het HBD

Download publicatie: Structuur in de markt