Geef Acht!

…een mooie weekmarkt

In het dorp Acht, gelegen onder de rook van Eindhoven, start men een burgerinitiatief om een markt in het dorp te krijgen. Initiatiefnemer Sylvia van der Burg hoopt zo de gemeente over de streep te krijgen. Ze probeert de gemeente al een paar jaar lang te bewegen om dit te regelen, maar die reageert bepaald niet voortvarend.

“Ik ben heel geduldig geweest, maar keer op keer stelt de gemeente een beslissing uit”, zegt Van der Burg. ,,In mei heb ik aangegeven dat ik een burgerinitiatief wilde starten. Op verzoek van de gemeente heb ik daarmee gewacht. In juli zou het standplaatsenbeleid namelijk weer behandeld worden, maar het werd over de zomer heen getild.”

Handtekeningen

Begin november kreeg Van der Burg bericht dat eventuele realisatie van een markt pas in het tweede kwartaal van het volgend jaar mogelijk is. Een burgerinitiatief is een plan van een inwoner om de leefbaarheid in de buurt te verbeteren. Van der Burg moet minimaal 250 handtekeningen ophalen om het idee van de markt aan te bieden aan de raad, die zich vervolgens over het plan buigt.

“Het gaat om een markt met levensmiddelen. De voorkeur gaat uit naar een paar kramen één keer per week op vrijdag of zaterdag. Er zijn al kooplieden die willen aansluiten”, vertelt Van der Burg.

Tweeëneenhalf jaar geleden heeft Van der Burg al een eerste poging gedaan. De marktmeester kwam kijken en reageerde enthousiast over de locatie op het dorpsplein. Maar het ging niet door, omdat dit concurrentie betekende voor bestaande markten.

Geen winkels meer in Acht

Toen eind 2019 de laatste winkel in Acht, de bakker, zijn deuren sloot, trok Van de Burg weer aan de bel. Er gloorde hoop aan de horizon. Het standplaatsenbeleid zou aangepast worden, zodat flexibele standplaatsen mogelijk zijn. “Het invoeren van flexibele standplaatsen is gekoppeld aan een bredere visie op warenmarkten in heel Eindhoven. Het proces loopt nog steeds, alleen heeft Covid-19 behoorlijk invloed gehad”, meldt een woordvoerder van de gemeente.

Flexibele standplaatsen

“Naast de wekelijkse markten in Eindhoven, zijn er vaste standplaatsen voor verkoop van dingen als friet en vis. Nu lijkt er behoefte te zijn aan meer flexibele standplaatsen”, zegt de woordvoerder. Tot op heden worden de vaste standplaatsen verhuurd aan de hoogste bieder voor een jaar. Dit systeem verdwijnt, er komt een digitaal boekingssysteem. “Daarmee kan een verkoper een flexibele standplaats boeken en de verschuldigde kosten direct betalen. Verspreid door de stad worden locaties aangewezen als flexibele standplaats of groepje standplaatsen. Een nadere uitwerking volgt.”

Duurt lang

Door deze week een burgerinitiatief te starten, hoopt Sylvia van der Burg dat in het eerste kwartaal van volgend jaar de eerste kramen in Acht staan. “Een markt komt ten goede aan de leefbaarheid en saamhorigheid van de Achtse bewoners. Het duurt lang, maar ik blijf positief en hoop op schot in de zaak.”

bron: Eindhovens Dagblad